O Divan kategoriji

Tehnička podrška korisnicima Divan platforme za Web konferencije. Ovdje možete postavljati tehnička pitanja oko platforme i tražiti pomoć.