O Sandžak Cloud kategoriji

Kategorija Sandžak Cloud je podforum u projektima gdje se diskutuje i pomaže u korišćenju i razvoju servisa za bezbjedni backup, bezbjednu razmjenu fajlova, sinhronizaciju kalendara i imenika.

:cloud: -> https://cloud.sandzak.com