O Sandžak Edu platformi i ovoj kategoriji

Tehnička podrška Sandžak Edu korisnicima. Ovdje možete postavljati tehnička pitanja oko platforme i tražiti pomoć.

Sandžak Edu je inovativna platforma na kojoj profesori, nastavnici, firme, organizacije, imaju priliku stvoriti vlastiti biznis. Možete kreirati vlastite planove predavanja koje možete licencirati i iznajmljivati drugim organizacijama, kao i organizovati predavanja uživo koristeći Web Konferencijski sistem.

Interfejs je brendiran za vaše korisnike unutar sistema - vaš logo, vaše boje!

Moodle

Platforma je poput trezora, ugrađujući vaše lekcije, radne listove, video zapise, podkastove, poruke i još mnogo toga, sve na jednom prikladnom mjestu, tako da se na njih možete pozvati kad god ih zatrebate.

Ovaj sistem upravljanja učenjem (LMS) ima mnogo posebnosti za koje ćete biti obučeni prilikom prihvatanja u Sandžak Edu.

Sandžak Edu je uvezan sa Divan Web Konferencijskim sistemom koji predstavlja Interaktivnu učionicu:

  • Održavajte vizuelna predavanja i podijelite prezentaciju ili dokument.
  • Podijelite svoj ekran.
  • Komunicirajte pomoću visokokvalitetnog videa i zvuka.
  • Muti-korisnička tabla – crtajte i pišite zajedno.
  • Grupišite korisnike u prostorije za timsku saradnju.
  • Anketirajte svoje korisnike bilo kada.
  • Šaljite javne i privatne poruke.

Divan_interface