Bahovići iz Bijelog Polja

Bahovići iz Bijelog Polja su Crnovršani sa Crnog Vrha kod Berana. Raseljavajući se, jedan od predaka, Baho naselio se u Kaševare …

https://wiki.sandzak.com/Bahović

Imate da podijelite nešto o Vašem porijeklu ili biografiju Vašeg pretka? Uređujte sami Sandžakpediju ili nam pišite ovdje da Vam pomognemo u pisanju o predanjima vaših predaka.

1 Like