BEHAR: 120 godina od pokretanja

Piše: Hamza Ridžal

Prije tačno 120 godina, u maju 1900. godine, pokrenut je časopis Behar, list za pouku i zabavu, slavni časopis koji je afirmirao bošnjačku književnost i kulturu stavivši ih u središte svog interesiranja. U njemu su publicirane brojne kritike, poezija i proza, a posebno je važno istaknuti da su u skoro svakom broju Behara publicirane i narodne umotvorine i građa iz usmene književnosti. Da nije bilo Behara, mnoge usmene pjesme i hikaje, sevdalinke i balade možda nikad ne bi ostale zabilježene. Pokretači Behara bili su najistaknutiji kulturni pregaoci bošnjačkog modernog preporoda: Safvet-beg Bašagić, Edhem Mulabdić i Osman Nuri Hadžić. Svi su oni bili već afirmirani kulturni pregaoci s objavljenim knjigama poezije, proze i publicistike. Veleposjednik iz Tešnja, znameniti Ademaga Mešić, brinuo je o finansijskom dijelu projekta, te je smatran vlasnikom časopisa.