Dr. Zukorlić o zloupotrebi Katastra – Imovina Islamske zajednice uknjižena na paravjersku tvorevinu

Predsjednik Stranke pravde i pomirenja, narodni poslanik dr. Muamer Zukorlić govoreći o Prijedlogu zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ukazao na probleme vezane za ovaj Zakon a sa kojima se susreću na terenu. Istakao na zloupotrebu gdje je imovina Islamske zajednice u Srbiji uknjižena na novonastalu paravjersku...