Gramatičke greške, pošalice i nedoumice

  • S obzirom na to da je naš jezik “kompleksan” iako se svi u regionu razumijemo, gramatika se razlikuje. I ne samo to: gramatika bosanskog jezika nije ista kao prije nekih tridesetak, četrdesetak godina. Zato moji, na primjer, imaju uvijek iste nedoumice:

"Jeli" ili “je li” ?
“Samnom” ili “sa mnom”?
:joy:

  • Imamo još više nedoumica.

“Naslijeđe” ili “nasljeđe” ?
“Prevod” ili “prijevod” ?

Na primjer, neko će reći da je u bosanskom jeziku pravilno reći “prijevod” a kod nas će reći većina da je nepravilno.

Očekujem @Prof . :slight_smile:

1 Like

Malopre ili malo pre ?

Pisajući ili pišući…

A sa mnom ili ti samnom je sa mnom pravilno… :joy:

Tu će nedoumica uvek imati, a ljudi će često grešiti, a sve greške koje narod pravi vremenom bude pravilno i tako ostaje… :smiley: jezik živi i menja se…

Uredu ili u redu?

Euro ili evro, espresso ili ekspreso? Itd…

1 Like

Da li ti hvali ili fali novca?
Da li treba da se hvališ ili fališ?

Nije gramatika kompleksna koliko je narod baš briga. Danas makar nije teško pronaći šta je ispravno šta ne. Za engleski jezik već odavno postoje aplikacije poput grammarly koja ne samo da će vam pomoći da napišete rečenicu ispravno, već će ponuditi sinonime koji u datoj rečenici bolje stoje.

Ima li nešto zanaše jezike? Ja nisam našla.

1 Like

Savi se ili savij se? :slight_smile:

3 Likes

Evo neznam Bogumi. :smiley:

1 Like

Ada savi se samo… hehehe… ada to će biti sve pravilno.

3 Likes

Mošimisemać? Adanošto! :smile:

2 Likes

Nemotimeni makse no primakse :joy:

2 Likes