Hadži Danuš-hanumina čaršijska džamija u BIjelom Polju

Izvorno objavljeno na: https://magazin.sandzak.com/2022/06/03/hadzi-danus-hanumina-carsijska-dzamija-u-bijelom-polju/

Hadži Danuš-hanumina čaršijska džamija izgrađena je u XVII vijeku u centru akovske čaršije u Ašik-mahali, a stradala je 1944. godine uslijed savezničkog bombardovanja.

Neki su reagirali moj Jahja, ali im se glas nije mogao čuti od glasnog ćutanja Islamske Zajednice…