Junački je ovo Bajram, slavni pir je danas

Kad ajete iz Kur’ana o boju razjasni,
Onda reče vojnicima ovaj govor krasni:

“Vitezovi, počujte me da vam kažem jasno –
Na crnu ste zemlju došli da pomrete časno.
Nit je ovaj svijet vječan ni naklonost Neba,
Il gazija ili šehit svakom biti treba.
Kad ćemo još dočekati ‘vaki Bajram jedan?
– Ko pogine, biće šehit, ko ostane sretan.
Čujte, braćo, znamenit je dan današnji za nas,
Junački je ovo Bajram, slavni pir je danas.
Gazije će časno ime u narodu steći,
A šehiti u rajske će đulistane preći.”