Kada se punom dušom osjeća ramazan

Oduvijek je ovdje ljubav prema romantici topla i ispunjena, kako u dobrim tako i u lošim danima. Čak ni svjetski rat, koji je donio najgore dane, nije uspio da je iskorijeni. Što je naša stvarnost oporija a naš duh tuplji za ono što nam ona donosi, utoliko draže dječija bosanska duša bježi u tajnovite, poznate na kafu mirišuće tvorevine prastare poezije, koja oživljava drage slike ramazana.

2 Likes