Kako se trgovalo u Bosni tokom osmanskog perioda

Osmanskim osvajanjem Bosne 1463. godine, prostor naše domovine postao je dio velikog državnog sistema koji je sa sobom donio mnoge novine. Taj novi sistem i poredak učvršćivan je u narednim decenijama. Osmanska pobjeda na Mohaču 1526. godine definitivno je ”ovjerila” Balkan kao prostor u kojem neprikosnoveno vlada osmanska kultura i civilizacija.