Kazivanje Kur'ana Časnog u interpretaciji ženskog glasa

Piše: Hamza Ridžal

Nedavno je završen projekt snimanja Korkutovog prijevoda Kur’ana na bosanski jezik. Audiozapis je snimljen u studiju Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH. Izdavači su BZK “Preporod” i TV Hayat, a recenzenti prof. dr. Sanjin Kodrić, prof. dr. Džemaludin Latić i prof. dr. Elvir Musić. Projekt je realiziran uz saglasnost Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Ovaj je projekt po mnogo čemu jedinstven, a posebno jer je riječ o prvom audiozapisu prijevoda Kur’ana u interpretaciji ženskog glasa. Cjelovit tekst Kur’ana čita dr. Amira Redžić.

Zna li neko dje može da se nabavi ovaj CD? Ili ima u elektronskom obliku da se kupi?