Koliko znamo o svom jeziku?

U slobodno vrijeme mnogo volim da tumačim odakle koja riječ u našem jeziku potiče.
Tako sam, na primjer, povezala englesku riječ “harm” sa arapskom “haram” koje imaju isto ili približno značenje.
Daire su okrugli instrument, a na arapskom daire znači upravo krug. Na turskom znači stan, ali opet u smislu kruga u kojem živimo.
Jutros sam pisala neki tekst u kome se spominje “encourage” i shvatim da se u našem jeziku koristi termin “okuražiti” koji ima isto značenje.
Koje riječi vi možete da navedete?

1 Like