Koliko znamo o svom jeziku?

U slobodno vrijeme mnogo volim da tumačim odakle koja riječ u našem jeziku potiče.
Tako sam, na primjer, povezala englesku riječ “harm” sa arapskom “haram” koje imaju isto ili približno značenje.
Daire su okrugli instrument, a na arapskom daire znači upravo krug. Na turskom znači stan, ali opet u smislu kruga u kojem živimo.
Jutros sam pisala neki tekst u kome se spominje “encourage” i shvatim da se u našem jeziku koristi termin “okuražiti” koji ima isto značenje.
Koje riječi vi možete da navedete?

1 Like

Kako sam već pisala, oduševljava me jezik i način na koji su mnoge riječi nastale.
Juče sam razjasnila sebi dilemu oko riječi “dohakati”. I interesantno da je jedna Sandra na instagramu to objasnila: hak je uzvišeno ljudsko pravo. Dohakati znači uskratiti nekom to pravo.

2 Likes

Što bi se kod nas reklo mufljuz:

1 Like