Lejletul - kadr

Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada bih znala da je Lejletul-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?” Poslanik odgovori: “Reci: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFWE, FA’FU ANNI! “Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj koji praštaš i voliš oprost, pa mi oprosti.” (Tirmizi, Ibnu Madže, hadis sahih, Silsiletu Sahihe 3337, Albani)

4 Likes

Najbolja i najljepša u značenju. Posebnost kod ove dove je što se koristi riječ ‘afv umjesto istigfar. Iako obije riječi znače oprost od grijeha, prva riječ znači oprost i zaboravljanje nekog grijeha. Dakle, ovom dovom mi ne tražimo samo oprost od Allaha, već da izbriše i zaboravi naš grijeh.

1 Like