Maršal Jugoslavije ničime nije zadužio Bošnjake

Piše: Enes Ratkušić

U moru alternativa koje se nude u teškom vremenu u kome živimo Bošnjaci se s nedopustivom lahkoćom prihvataju zamisli koje već poduže vremena truhnu na smetljištu historije. Zabrinjavajuće je da se u udruženjima koja nose ime nekadašnjeg doživotnog predsjednika bivše države okupljaju mahom Bošnjaci, dok svi drugi predstavljaju rijetke ikebane kako bi temeljno načelo bratstva i jedinstva formalno bilo zadovoljeno. Bez pretjeranog ulaženja u smislenost ovakvih inicijativa, koje u prošlosti traže rješenja za budućnost, treba se otvoreno upitati jesu li baš Bošnjaci ti koji s toliko sjete trebaju žaliti za minulim vremenima?! Moraju li i trebaju li baš Bošnjaci biti lučonoše navedenih inicijativa? Trebali bi i morali da ih je, kojim slučajem, maršal Jugoslavije bilo na koji način zadužio. Ali nije.

2 Likes

Malo grubo rečeno za maršala, mada nije daleko od istine. Ovi danas što nam bajagi daju neka prava nam mažu oči i igraju se sa našim sudbinama na dug put. Što je ipak daleko gore. Tad su naši znali na čemu su. Valjda. Neka me neko ispravi…

1 Like