Muhamed Tunjo Filipović

Akademik Muhamed Filipović umro je jučer u 91. godini.

Bio je filozofski pisac, teoretičar, esejista i jedan od značajnijih bosanskohercegovačkih filozofa.

Akademik Filipović rođen je u Banjoj Luci 3. avgusta 1929. godine.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu, a doktorirao 1960. godine. Bio je član Akademije nauka BiH i predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Radio je kao profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Objavio je 14 knjiga, od kojih su neke prevedene na druge jezike.

Najveći broj prijevoda doživjela je knjiga “Lenjin - monografija njegove misli”, koja je prevedena na danski, švedski, francuski, bugarski, slovački, italijanski i kineski.

Rahmet ti duši Veliki čovječe.

Allah mu rahmeta dao i uveo u Džennet inšallah. A nama bošnjačke majke rodile još stotine ovakvih. Amin.