Mušovići i Dautovići dokazano da su bliskog roda

Na sajtu bošnjačkog DNK projekta piše da predanje o srodnosti sa Mušovićima i Hasanbegovićima je problematično, jer za Mušoviće utvrđeno da pripadaju R1b1 haplogrupi. Međutim, Mušović iz Šahovića pripada I-M253, što je dokaz da Mušovići iz Bijelog Polja i Dautovići iz Župe pripadaju istoj haplogrupi i da je predanje najvjerovatnije tačno.

32%E2%80%AFPM

S tim da je isto tako ovim dokazano da nisu svi Mušovići istog porijekla…? :thinking:

1 Like