Negiranje postojanja Sandžaka i bosanskog jezika na skupštini u Prijepolju

1 Like

Ne mirisem ovog Tandira ali im je odgovorio po meraku.

Meni je interesantno gledati kako se kopricaju na svaki pomen Sandžaka kao imenice. Nisam siguran, je li u pitanju mržnja ili strah?

Ja mislim da je pomiješan osjećaj mržnje i straha, odnosno mržnja se javila kao produkt straha.