Novi studijski program: Kulturalni studiji i bosnistika

Četverogodišnji studijski program iz oblasti Kulturalnih studija i bosnistike na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru kreiran je prema Bolonjskim principima studiranja, te 2020/2021. godine upisuje prvu generaciju studenata na prvom ciklusu (dodiplomskom) studiju. Ovaj dvopredmetni studijski program osmišljen je na tragu savremenih tokova u humanističkim i društvenim naukama s ciljem da ponudi mogućnost komparativnog izučavanja bosanskohercegovačke književnosti i kulture i bosanskog jezika sa općim kulturnim konceptima kao što su globalizacija, forme identiteta, manjinski identiteti, kultura i digitalno doba.