O Forum podkategoriji

U ovoj kategoriji svi korisnici foruma Cafe Sandžak mogu tražiti tehničku pomoć.

Svrha ovog podforuma je da se na već jednom postavljena pitanja i drugi mogu okoristiti kasnije. Što otprilike važi i za svaki forum :slight_smile: