O kategoriji Politika

“Svako odgajanje koje sprovode činovnici i vlast, a pogotovo vojska i policija, uvijek je dresura, nikada odgoj.”

Za sve koji razabiraju politiku :brain: