O projektu Mapa Sandžaka

Dijalog, saradnja, razgovori i istraživanje, kao i označavanje značajnih lokacija u Sandžaku.