Porijeklo porodice FRANCA

Poznata porodica iz Bijelog polja, vlasnici privatnog preduzeća ‘‘MESO-PROMET’’.

Francuski oficir zbog ubistva pobjegao je u Tursku (Bosnu), stupio u tursku vojsku, primio islam i uzeo ime Mahmut. Dobio je posjede u Godovu kod Tutina. Jednom prilikom zanoćio je u Rasovu …

https://wiki.sandzak.com/Franca