Pozivi na nova silovanja zbog podrške filmu ‘Quo vadis, Aida?’

Moze za magazin

3 Likes

Moglo bi da ne mora da se traži posebno odobrenje za prenošenje vijesti sa AJB :frowning: