Restauracija starih fotografija

Počeo sam eksperimentisati sa vještačkom inteligencijom oko prepoznavanja i restauracija lica, te kolorizacijom fotografija. Međutim, vještačka inteligencija nije savršena, te je potrebno dorađivati sitnice u fotošopu/lightroom-u da bi ispale što bolje - npr artefakti kao što su razne vrste tačkica, tragovi presavijanja fotografije, korekcija kontrasta, boja itd.

Imam namjeru objaviti na magazinu nekoliko restauriranih fotografija uskoro, pa ću objaviti ovdje link sa rezultatima.

Da li bi neko bio zainteresovan da učestvuje u projektu? Možda na kraju da napravimo zajedničku izložbu ispred Sandžakpedije? Na kraju bi smo koristili te fotografije na Sandžakpediji i bile bi dostupne svima u okviru slobodne licence. Kada promocija prođe i odradimo dosta fotografija, možda i oformiti profesionalni tim koji bi pružao komercijalne usluge ljudima koji bi željeli da restauriraju privatne kolekcije?

2 Likes

3 posts were merged into an existing topic: Prva restauracija starih fotografija iz Sandžaka