Robot radi šta robot vidi: Nove uloge u modernoj medicini

Zašivanje rana nakon operacija je vitalni deo medicinskog procesa, ali često monoton, budući da se isti pokreti ponavljaju i do nekoliko stotina puta. Zahvaljujući zajedničkim naporima kompanije Intel i Berkley univerziteta taj posao bi uskoro mogli da preuzmu roboti koji procese uče iz video snimaka.

1 Like