Srebrenici se daje, od Srebrenice se ne uzima

Piše: Nermin Hodžić

Na današnjoj, 26. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, odgovarajući na prilično veliki broj zastupničkih pitanja, ministar kulture i sporta u Vladi KS Kenan Alikadić izgovorio je rečenicu koja u srž pogađa naš odnos prema sebi, vlastitom narodu i vlastitoj zemlji. Alikadić je skupštinske zastupnike obavijestio o činjenici da je na ovogodišnji Javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti kulture i sporta prijavljen vidno povećan broj projekata vezanih za Srebrenicu, što po njemu vjerovatno proizlazi iz pomisli podnositelja takvih zahtjeva da ministarstvo neće (zbog simboličke težine Srebrenice i njegove lične naklonosti) odbiti takve zahtjeve uprkos strogim kriterijima i procedurama.

1 Like

Nemoralno profiterstvo na nivou. Isto kao u Novi Pazar sad. Lesinari na sve strane, kako da zarade na ovoj pandemiji.