Šta je djetinstvo s tragom Trnopolja i bijele trake?

Piše: Elmina Kulašić

Šta je to bijela traka? Pitala sam se kao sedmogodišnja djevojčica u Trnopolju kada sam kroz šaptanja starijih čula o njoj. Pitala sam se da li je to traka nade, traka igre s kojom ćemo se moći igrati slobodno u dvorištu našeg zatočeništva, traka koja će nam omogućiti slobodu? Da li je to traka koju ću prepoznati, traka koja će odlučiti o našoj budućnosti? Da li je to traka koju ću rado nositi sa srećom i velikim osmijehom kao da sam dobila lutku koju sam već odavno željela?

1 Like