“Sve što sam napisao se zaista i dogodilo”

Dok su četnici prodirali ka Srebrenici sa skoro svih strana, a najviše sa juga, od Drine, Mladić je, iz nekog razloga, odlučio da konačno dopusti konvojima sa humanitarnom pomoći da uđu u Srebrenicu. To je, valjda, imalo neke veze sa dolaskom Moriona, komandanta svih snaga UNPROFOR-a u BiH, i njegovom intervencijom kod Miloševića.

2 Likes