Update: Web konferencije na mobilnom telefonu

Danas je odrađen update na serveru, odnosno unaprijeđen sistem za video pozive. Tako da sada i preko mobilne aplikacije Sandžak Connect se može pokrenuti Divan konferencija sa komandom (kuca se u polju gdje se pišu poruke):

/bbb

Konferencija se potom odvija u browseru, tipično za Divan.

Sa web browsera ikonica je sada plave boje, da se malo izdvoji :slight_smile:

p.s. nije potrebno apdejtovati aplikaciju, prepravke su izvršene na serverskoj strani.

2 Likes