Veštačko oko koje radi kao pravo

Naučnici već godinama rade na kreiranju veštačkog oka koje će biti u stanju da imitira oblik i ponašanje pravog oka. To je naravno izuzetno težak zadatak, ali izgleda da su konačno našli pravi put do toga. Rezultat je veštačko oko čije funkcije i struktura u velikoj meri oponašaju ljudsko oko. Ovo oko pokreće mreža nano foto-senzora postavljenih unutar sferične aluminijum-oksidne membrane koja „izigrava“ retinu, dok mreža formirana od legure tečnog metala replicira nerve kroz koje se šalju signali iz senzora do eksternog procesora.

1 Like