Predlog pravilnika za Peticije

U nastavku je prva skica pravilnika sistema za Peticije. Molim komentare na pravilnik kako bi ga svi lakše usvojili i prisvojili. Ovo u nastavku bi bilo na stranici za peticije, tako da uzmite u obzir kada piše “na ovom sajtu” misli se na sajt na kom će se nalaziti aplikacija za peticije.

Kako funkcionišu peticije

 1. Pokrećete peticiju ovdje na ovoj web stranici. Samo Bošnjaci mogu pokrenuti peticiju.
 2. Nađete 5 ljudi koji će podržati vašu peticiju. Reći ćemo vam kako to učiniti kada pokrenete svoju peticiju.
 3. Provjeravamo vašu peticiju, pa je onda objavljujemo. Odbacujemo samo peticije koje ne zadovoljavaju standard za peticiju.
 4. Bošnjaci tada mogu potpisati vašu peticiju - i mogu potpisati peticiju samo jednom.
 5. Odbor za peticije razmatra sve peticije koje se objavljuju. Odabiru se peticije od interesa kako bi se saznalo više o postavljenim pitanjima. Odbor ima moć da vrši pritisak na bilo koju Bošnjačku instituciju da da odgovor.
 6. Sa 500 potpisa, vaša peticija na web stranici dobija odgovor od relevantne organizacije.
 7. Sa 1000 potpisa vaša peticija će se razmatrati za javnu raspravu.

Javne rasprave

Gotovo uvijek se raspravlja o peticijama koje dosegnu 1000 potpisa. No, možemo odlučiti da ne damo peticiju za raspravu ako se o tom pitanju nedavno raspravljalo ili je rasprava zakazana za blisku budućnost. Ako je to slučaj, reći ćemo vam kako možete saznati više o javnim raspravama o pitanju koje ste postavili vašom peticijom.

Organizacije bi mogle razmotriti vašu peticiju za javnu raspravu prije nego što se prikupi 1000 potpisa.

Možemo vas kontaktirati u vezi sa temom koju obuhvata vaša peticija. Na primjer, ponekad pozivamo ljude koji pokreću peticije da prilože dokaze odboru ili da učestvuju u raspravi sa zastupnicima relevantne organizacije. Možemo takođe pisati drugim ljudima ili organizacijama da ih pitamo o pitanju koje ste postavili vašom peticijom.

Odbor za peticije

Odbor za peticije može:

 • pisati vam za više informacija
 • pozvati vas da lično razgovarate sa Odborom o svojoj peticiji
 • zatražiti dokaze od relevantne organizacije ili drugih relevantnih ljudi ili organizacija
 • izvršiti pritisak na organizaciju na reakciju
 • da podnese peticiju za javnu raspravu

Standardi za peticije

Peticije moraju zahtijevati konkretne korake bošnjačke organizacije ili bošnjačkih organizacija.

Peticije se moraju odnositi na nešto za šta je relevantna bošnjačka organizacija direktno odgovorna.

Peticije se ne moraju slagati sa bošnjačkom organizacijom i može se tražiti da promijeni svoju politiku. Peticije mogu biti kritički nastrojene prema relevantnoj bošnjačkoj organizaciji.

Odbijamo peticije koje ne odgovaraju pravilima. Ako odbijemo vašu peticiju, reći ćemo vam zašto. Ako budemo u mogućnosti, predložit ćemo druge načine na koje biste mogli postaviti svoje pitanje.

Morat ćemo odbiti vašu peticiju ako:

 • Poziva na istu akciju kao i peticija koja je već otvorena

 • Ne traži jasne korake od relevantne bošnjačke organizacije

 • Radi se o nečemu za šta relevantna bošnjačka organizacija nije direktno odgovorna.

  To uključuje: nešto za šta je odgovorna recimo vaša Opština; nešto za šta je odgovorna Vlada (kao što je crnogorska, bosanska, makedonska, srpska itd); nešto što je operativna odluka za Vladino ili Parlamentarno tijelo i nešto što je učinila nezavisna organizacija.

 • Poziva na akciju koja se odnosi na određenog pojedinca ili organizaciju izvan bošnjačkih pitanja

 • Radi se o kleveti ili klevetama, ili sadrži lažne ili nedokazane izjave

 • Odnosi se na slučaj oko kojeg se vode aktivni sudski postupci

 • Sadrži materijal koji može biti zaštićen određenom zabranom ili sudskim nalogom

 • Sadrži materijal koji bi mogao biti povjerljiv ili komercijalno osjetljiv

 • Može uzrokovati nečiju patnju ili gubitak. To uključuje peticije koje bi mogle izazvati nečiju tugu ili šok bez njihovog pristanka.

 • Optužuje osobu ili organizaciju koja se može odnositi na prekršaje, poput činjenja zločina

 • Imenuje pojedine službenike bošnjačkih organizacija, osim ako su oni viši rukovodioci ili činovnici

 • Imenuje članove porodica izabranih predstavnika ili službenika bošnjačkih institucija

 • Traži se za nekoga da mu se ukaže čast ili da mu se oduzme čast.

 • Traži se za nekoga da dobije posao ili da izgubi posao. To uključuje peticije u kojima se traži da neko podnese ostavku i peticije u kojima se traži izglasavanje nepovjerenja pojedinom činovniku ili organizaciji u cjelini

 • Sadrži stranački politički materijal

 • Ako je glupost ili šala

 • Oglas, spam ili promovira određeni proizvod ili uslugu

 • Radi se o zahtjevu za slobodnom pristupu informacijama

 • Sadrži psovke ili druge uvredljive izraze

 • Uvredljivo je ili ekstremno po svojim stavovima. To uključuje peticije koje napadaju, kritiziraju ili se negativno odnose na pojedinca ili grupu ljudi zbog karakteristika kao što su njihova dob, invaliditet, etničko porijeklo, rodni identitet, zdravstveno stanje, nacionalnost, rasa, vjera, spol ili seksualna orijentacija

Objavljujemo tekst peticija koje odbacujemo, sve dok nisu:

 • klevetničke ili nezakonite na neki drugi način;
 • sadrže lažne ili nedokazane izjave;
 • o predmetu oko kojeg se vodi aktivni pravni postupak ili o nečemu zbog čega je sud izdao zabranu;
 • o pojedinačnoj osobi ili organizaciji, izvan organizacija koje se tiču bošnjaka i muslimana;
 • uvredljive ili ekstremne;
 • povjerljive ili će vjerovatno izazvati nečiju nevolju. To uključuje peticije koje bi mogle izazvati nečiju tugu ili šok bez njihovog pristanka; ili
 • šala, oglas ili glupost.

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas.

Peticije koje su pokrenute na drugim web stranicama

Odbor će razmatrati, i dužna je odgovoriti na peticije koje su ljudi uputili na ovoj web stranici. Odbor neće razmatrati peticije pokrenute na drugim web stranicama.

2 Likes